skip to Main Content

Slide stop movie play movie info movie

Documentaire – Zorg voor Doy

De film

Zorg voor Doy gaat over de 80-jarige boerenzoon Doy Kemps die al zijn leven lang op de monumentale boerderij van zijn ouders woont. De familie komt met een plan om ervoor te zorgen dat Doy ook zijn laatste jaren op deze plek kan doorbrengen. Dankzij een initiatief van achterneef Toon en diens partner Janne, kan Doy op zijn vertrouwde erf blijven, maar moet hij wel naar de schuur verhuizen. Het ‘schob’ zal worden verbouwd tot (mantel) zorgwoning voor Doy, het woonhuis van de boerderij wordt de nieuwe woning van Toon en Janne.

Thema’s

De film snijdt belangrijke maatschappelijke thema’s aan als (mantel)zorg, nieuwe woonvormen, herbestemming van (agrarisch) erfgoed en de leefbaarheid van het Brabantse platteland.

Impact campagne

Aan deze film wordt een impact campagne gekoppeld. Impact creëren gaat over bewustzijn creëren bij de kijker/deelnemer met de inzet van (documentaire)film. Een goede impact productie wil een constructief debat starten, het publiek activeren om samen een structurele maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.
De impact campagne voor deze film richt zich op twee sectoren: enerzijds de (mantel)zorg en anderzijds het (agrarisch) erfgoed, die in de film onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Dat doen we in samenwerking met partners die een breed netwerk hebben binnen de desbetreffende sector. Het uitgangspunt daarbij is om de film zoveel
mogelijk in te zetten om een positieve bijdrage te leveren aan de discussies omtrent (mantel)zorg, behoud van (agrarisch) erfgoed en het behouden van de leefbaarheid op het
platteland.

Meer weten over impact campagnes.

Zorg voor Doy wordt geproduceerd door FILMZORG en is een samenwerkingsverband tussen Inge Guffens, Eva Zwart, Edwin van Seben en impact producent Miriam van Oort.

Filmzorg
Back To Top