Zorg voor Doy

De film

Zorg voor Doy gaat over de 80-jarige boerenzoon Doy Kemps die al zijn leven lang op de monumentale boerderij van zijn ouders woont. De familie komt met een plan om ervoor te zorgen dat Doy ook zijn laatste jaren op deze plek kan doorbrengen. Dankzij een initiatief van achterneef Toon en diens partner Janne, kan Doy op zijn vertrouwde erf blijven, maar moet hij wel naar de schuur verhuizen. Het ‘schob’ zal worden verbouwd tot (mantel) zorgwoning voor Doy, het woonhuis van de boerderij wordt de nieuwe woning van Toon en Janne.

Thema’s

Zorg voor Doy spreekt tot de verbeelding. De film snijdt belangrijke maatschappelijke thema’s aan als (mantel)zorg, nieuwe woonvormen, herbestemming van (agrarisch) erfgoed en de leefbaarheid van het Brabantse platteland. Daarom koppelen wij een impact campagne aan deze film.

Impact campagne

Impact creëren gaat over bewustzijn creëren bij de kijker/deelnemer met de inzet van (documentaire)film. Een goede impact productie wil een constructief debat starten, het publiek activeren om samen een structurele maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.

Voor Zorg voor Doy doen we dat in samenwerking met partners die een breed netwerk hebben binnen de desbetreffende sectoren. Het uitgangspunt daarbij is om de film zoveel
mogelijk in te zetten om een positieve bijdrage te leveren aan de discussies omtrent (mantel)zorg, behoud van (agrarisch) erfgoed en het behouden van de leefbaarheid op het
platteland.

Meer weten over de film en haar vertoningen of mail ons via info@zorgvoordoy.nl

Vorm

Documentaire/ Impact campagne

Skills

productie, regie, montage, vrije productie, research, camera en geluid, editor, muziek compositie, color grading, impact productie