Samen sterk zonder stigma

Impact Campagne

Samen Sterk zonder Stigma vroeg ons (FILMZORG) samen met hen een impact campagne te realiseren om stigmatisering in de GGZ bespreekbaar te maken. Het doel was een interactieve tool om te discussiëren, te leren, te begrijpen en te reflecteren op de impact van stigmatisering op mensen die leven met een psychische kwetsbaarheid binnen de GGZ.

We ontwierpen een impact-productie op basis van input en deelname van mensen met een psychische aandoening en hulpverleners. We ontwikkelden negen situatieschetsen, op basis van echte ervaringen. Professionele acteurs speelden deze situaties vervolgens geïmproviseerd uit. (naar voorbeeld van televisieprogramma ‘De Vloer Op’).

De filmfragmenten en de bijbehorende handleiding worden ingezet binnen de GGZ: hulpverleners gaan onder begeleiding van ervaringsdeskundigen op een laagdrempelige manier van de verschillende filmfragmenten met elkaar in gesprek. Door middel van reflectie wordt kennis, het bewustzijn en de handelingsperspectief op het gebied van stigmatisering vergroot, waarmee de kwaliteit van zorg verbeterd wordt.

Link: www.samensterkzonderstigma.nl

Vorm

Impact campagne/ Trainingsfilm

Skills

concept, productie, techniek, montage, meercamera registratie, vormgeving