INSPIRATIESESSIE ZORG VOOR DOY

Op donderdag 6 oktober 2022 organiseerden wij – FILMZORG, Vereniging Kleine Kernen en Leefbaarheid in de dorpen – de inspiratiesessie Zorg voor Doy.

Zorg voor Doy is een film over leefbaarheid in de dorpen, over zorgen voor elkaar, vanuit respect en naastenliefde in een Nederland dat zijn agrarisch erfgoed wil behouden èn op zoek is naar nieuwe woonvormen. In deze documentaire staat Doy centraal. Hij woont al 80 jaar op de boerderij van zijn ouders in Oirschot. Toon en Janne kopen de boerderij maar willen dat Doy op het erf blijft wonen. Doy gaat verhuizen naar een mantelzorgwoning op zijn eigen erf.

Aan de hand van filmclips uit onze documentaire gaan deelnemers met elkaar in gesprek en actief aan de slag met de thema’s uit de film: leefbaarheid op het platteland, mantelzorg en nieuwe woonvormen.

Hoe ziet Nederland er over 30 jaar uit en hoe komen we daar? Welke uitdagingen en soms ook frustraties zijn er? Samen op zoek naar tips, ideeën en best practises om elkaar te versterken.

Deelnemers varieerden van betrokken inwoners, dorpsraden, buurtteams, burgerinitiatieven, partners en andere geïnteresseerden. Grote afwezigen waren helaas de beleidsmakers van gemeenten.
Een gemiste kans.

Impact producer Miriam van Oort leidt de inspiratiesessie.
Opstelling! Wat is er nodig om een dorp leefbaar te maken? Elke persoon in deze foto vertegenwoordigde een onderdeel zoals een sportclub, speeltuin, cafe, gemeenschapshuis, huisartartsenpost. Zo werd inzichtelijk wat een leefbaar dorp nodig heeft.
IMGL7805