skip to Main Content

Impact campagne

Ken je dat?

Je weet dat je als (maatschappelijke) organisatie goed bezig bent. Jouw projecten zijn goed voor mens en maatschappij en je wilt die kennis graag delen met jouw doelgroep. Maar je weet niet hoe? Denk dan eens na over de inzet van een informatieve film gekoppeld aan een Impact Campagne zodat jouw project een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke discussies en verandering.

Impact creëren gaat over bewustzijn creëren bij de kijker/deelnemer met de inzet van (documentaire)film. Een goede film – gekoppeld aan een impact productie – wil een constructief debat starten, het publiek activeren om samen een structurele maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.

Impact productie is dé manier om met inzet van film de juiste doelgroepen te bereiken en zo de maatschappelijke impact te vergroten.

Het doel van de impact campagne is veelzijdig;

  • Het zorgt ervoor dat de film optimaal gebruikt wordt
  • Zet aan tot discussies
  • Je bouwt een netwerk op voor meer kennisdeling tussen de diverse stakeholders
  • Je verbindt belanghebbenden met elkaar en gaat met elkaar in gesprek
  • Het einddoel: samen structurele maatschappelijke veranderingen teweegbrengen

Zorg voor Doy

Een voorbeeld: onze documentaire ‘Zorg voor Doy‘ is onderdeel van een breed opgezette impactcampagne. Daarbij wordt de film ingezet om een bijdrage te leveren aan verandering. In zes bijeenkomsten, verspreid over Brabant, discussiëren we samen met betrokken partijen over de doorontwikkeling en herbestemming van monumentaal agrarisch vastgoed, de zoektocht naar nieuwe woonvormen en leefbaarheid op het platteland. Die discussie gebeurt met inzet van filmscènes uit de documentaire Zorg voor Doy waarin deze onderwerpen aan de orde komen.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor een brede doelgroep, juist omdat de documentaire laat zien dat er veel partijen zijn die (kunnen) bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. We richten ons op provinciale en lokale overheden, de erfgoedsector, maatschappelijke (zorg) instellingen en belangenorganisaties.

Wij willen belanghebbende partijen bij elkaar brengen en samen werken aan een duurzame oplossingsrichting waarin zowel leefbaarheid op het platteland, herbestemming van vrijkomend agrarisch vastgoed en mogelijkheden voor nieuwe woonvormen worden samengebracht.

Als filmmaker werk ik samen met een (impact)producent om een optimale campagne samen te stellen. Meer weten hoe een film en/of impactcampagne voor jouw organisatie of netwerk het verschil kan maken? Vraag het me: hallo@ingeguffens.nl

Meer weten over de impact van Zorg voor Doy? Vraag het onze impact producent Miriam via: Impact@zorgvoordoy.nl

Meer informatie?

“Great documentaries enrich the lives of individuals. They have a unique ability to engage and connect people, transform communities and improve societies”

— DocSociety (London/New York)

Back To Top